Konsultacje BHP i PPOŻ

Konsultacje BHP i PPOŻ to nieodłączny element zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Są one niezbędne do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podejmowania działań mających na celu ich minimalizację. Podczas konsultacji omawiane są różnorodne tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Pomagam w analizie wypadków przy pracy, ocenie ryzyka zawodowego oraz w planowaniu działań prewencyjnych. Dodatkowo świadczę usługi w zakresie służby BHP, w tym realizację audytów, nadzoru oraz kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami klientów. Dostępne są różne formy współpracy, w tym etat, część etatu, umowę zlecenie oraz umowę między podmiotami. 

gaśnice