Usługi BHP i PPOŻ

Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Szeroki zakres usług obejmuje szkolenia BHP, zarówno wstępne jak i okresowe, które są dostosowane do specyfiki danego miejsca pracy i ryzyka zawodowego. Dodatkowo oferuję konsultacje BHP i PPOŻ, które stanowią istotny element zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. W ramach konsultacji omawiane są różnorodne tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Oferta obejmuje również ocenę ryzyka zawodowego, która pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i określenie środków zaradczych. Na koniec, oferujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są niezbędne do zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji w przypadku pożaru.

Wypadki przy pracy  

W przypadku wypadków przy pracy oferuję szeroki zakres usług związanych z doradztwem oraz dokumentacją, które są kluczowe dla skutecznego zarządzania sytuacją po wypadku.

  • Dochodzenie powypadkowe: analizuję wszelkie dostępne dowody i świadectwa, aby dokładnie zrozumieć przebieg zdarzenia i wyciągnąć wnioski mające na celu zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.
  • Protokoły powypadkowe: profesjonalne protokoły powypadkowe, które dokumentują szczegóły wypadku, w tym jego okoliczności, osoby zaangażowane, oraz wszelkie szkody lub straty. Protokoły te są istotne zarówno dla celów raportowania, jak i analizy przyczyn wypadków.
  • Kompletowanie dokumentacji powypadkowej: kompleksową pomoc w kompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem.

Dokumentacja pracownicza 

Dokumentuję wszelkie szkolenia BHP, które odbywają pracownicy, w tym szkolenia wstępne dla nowych pracowników oraz szkolenia okresowe. Rejestry zawierają informacje o rodzaju szkolenia, daty ich przeprowadzenia oraz uczestników.   Dokumentuję każdy wypadek przy pracy, w tym jego okoliczności, przyczyny i skutki. Rejestrujemy także wypadki, które mają miejsce w drodze do i z pracy, aby monitorować bezpieczeństwo pracowników poza miejscem pracy. Prowadzę rejestry wszelkich czynników szkodliwych występujących w miejscu pracy, takich jak substancje chemiczne, pyły czy hałas.